कर्मचारीको क्षमता विकास सम्वन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम २०७७

आयोगका पदाधिकारीज्यूहरु, नि.सचिवज्यू लगायत कार्यरत कर्मचारीहरु
प्रदेश सचिव रविलाल पन्थज्यू, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ।
प्रदेश सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीज्यू, कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ।
आयोगका सदस्य श्री बाबुराम गौतम कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ।
© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही