विज्ञापन न‌ं. HLT-51001-51007/2077-78, स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदकाे विज्ञापनको सूचना

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही