नयाँ के छ

प्रा. डिलाराम भट्टराई
अध्यक्ष

श्री बाबुराम गाैतम
सदस्य

डिम्पल गुरुङ्ग
सदस्य

चिरञ्जिवी पौडेल
सचिव

विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।११।११
2 २०७९।०९।०८
3 २०७९।०८।२३
4 २०७९।०८।२३
5 २०७९।०७।२५
6 २०७९।०६।२८
7 २०७९।०५।२४
8 २०७८।०५।२५
9 २०७८।०४।२९
10 २०७७।०६।२८
11 २०७७।०६।२८
12 २०७७।०६।२८
13 २०७७।०६।२८
14 २०७७।०६।२८
15 २०७७।०६।२८
16 २०७७।०६।२८
17 २०७७।०६।२८
18 २०७७।०६।२८
19 २०७७।०६।२८
20 २०७७-०६-२८
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 2080/01/25
2 2080/01/25
3 2080/01/25
4 2080/01/25
5 2080/01/25
6 2080/01/25
7 2080/01/25
8 2080/01/25
9 2080/01/25
10 2080/01/25
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०८०।०२।०७
2 २०८०।०२।०७
3 २०८०।०२।०७
4 २०८०।०२।०७
5 २०८०।०२।०७
6 २०८०।०२।०७
7 २०८०।०२।०३
8 २०८०।०२।०२
9 २०८०।०२।०२
10 २०८०।०१।०६
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।११।२८
2 २०७९।११।०८
3 २०७९।१०।०४
4 २०७९।०९।०८
5 २०७९।०९।०८
6 २०७९।०२।१७
7 २०७९।०१।२२
8 २०७८।१२।०९
9 २०७८।११।०५
10 २०७८।१०।२५
क्र.स. मिति विवरण फाइल
1 २०७९।१२।०५
2 २०७९।१२।०५
3 २०७९।१०।०४
4 २०७९।०८।२१
5 २०७९।८।१८
6 २०७९।८।७
7 २०७९।७।३
8 २०७९।३।३
9 २०७९।३।३
10 २०७९।३।३
प्रवक्ता

तारा ज्ञवाली
उपसचिव
सम्पर्क नं. ९८५७०८८६९५
इमेलः info.ppsc@lumbini.gov.np, ppsc.lumbini@gmail.com

सूचना अधिकारी

बाबुराम पन्थी

अधिकृतस्तर सातौँ

© प्रदेश लोक सेवा आयोग, बुटवल, रूपन्देही